◄ ✘ دنـــیـــای بــــــی تــــو ✘►

مـــ ـــن و یـــادش اونـــ ــو یـــارش 024

راستی!!


گناه تو رفتن نیست...


گناهت این است که حرف هایت بوی ماندن میداد ...


برچسب‌ها: گناه, بی تو
92/04/26 ✖ 13:7 ✖ ◄ ✘حــــســـ3ـــین ✘► ✖