تقصیــر او نبود،بنده ای بیش نبود مـَن خدایش کرده بودم..!!!

راستی!!


گناه تو رفتن نیست...


گناهت این است که حرف هایت بوی ماندن میداد ...


برچسب‌ها:
گناه, بی تو
+ Date 92/04/26Time Author H o S s E i N √ |